การตกแต่งสำเร็จปรับนุ่มบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Softening Finishes)

TDC > test > องค์ความรู้ > การตกแต่งสำเร็จปรับนุ่มบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Softening Finishes)