บริการตกแต่งสำเร็จ

TDC > บริการตกแต่งสำเร็จ

บริการด้านการตกแต่งสำเร็จ (Finishing Service)

 

1. บริการตกแต่งสำเร็จผ้าผืน (Fabric Finishing Service)

 

        บริการตกแต่งสำเร็จบนผลิตภัณฑ์ผ้าผืนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านการใช้งานที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการจุ่มบีบอัดสารเคมี (Padding Method) แล้วผ่านการอบเซ็ทหน้าผ้าด้วยเครื่อง Stenter Machine ข้อกำหนดของผ้าที่สามารถทำการผลิตได้ทั้งผ้าทอและผ้าถักหน้าผ้าจะต้องมีความกว้างระหว่าง  40 – 72 นิ้ว (หรือความกว้างที่ 100 – 183 เซนติเมตร) ฟังก์ชั่นที่สามารถพัฒนาบนผลิตภัณฑ์ผ้าผืนได้
มีดังนี้

 

 

2.บริการตกแต่งสำเร็จเสื้อผ้า (Garment Finishing Service)

 

        บริการตกแต่งสำเร็จบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านการใช้งานที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการจุ่มแช่สารเคมี (Exshaustion Method) แล้วนำไปผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยเครื่องอบแบบ
Trumble Dry ที่สามารถอบแห้งด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากนัก (อุณหภูมิประมาณ 60 – 80 องศาเซลเซียส) ฟังก์ชั่นที่สามารถพัฒนาบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้

บริการตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบฟังก์ชั่นเดียว (One - Function) ได้แก่

  • การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัตินุ่มนวล น่าใช้งาน ผ้าดูดซึมน้ำและระบายอากาศได้ สวมใส่สบายไม่ร้อน เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
  • การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ สะท้อนน้ำน้ำมัน ลดการดูดซับสิ่งสกปรกในรูปของเหลว เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเคหะสิ่งทอ เช่น วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
  • การตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ที่สามารถปกป้องจากมลภาวะเชื้อโรคในสภาวะแวดล้อมรอบตัวได้ เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้ากีฬา และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ เช่น ถุงเท้า ผ้าซับในรองเท้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น
  • การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นหลากหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมวก กระเป๋า เป็นต้น
  • การตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านการลามไฟ เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเคหะสิ่งทอ เช่น วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาการตกแต่งสำเร็จแบบหลายฟังก์ชั่นในผืนเดียว (Multi-Function ) ตัวอย่าง เช่น

Ø การตกแต่งคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านการลามไฟ

Ø การตกแต่งคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านแบคทีเรีย

Ø การตกแต่งคุณสมบัตินุ่มนวลและมีกลิ่นหอมอโรม่า

Ø การตกแต่งคุณสมบัติมีกลิ่นหอมอโรม่าและต้านแบคทีเรีย เป็นต้น