บริการด้านการย้อม

TDC > บริการด้านการย้อม

บริการด้านการย้อม

การย้อมเส้นด้าย (Yarn Dyeing)

          บริการย้อมเส้นด้ายจากเส้นใยชนิดเดียว และเส้นใยผสม ครอบคลุมทั้งเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ โดยมีปริมาณขั้นต่ำในการให้บริการจำนวน 5 กิโลกรัม ตัวอย่างเส้นใยที่ย้อมได้ เช่น

  • เส้นด้ายฝ้าย
  • เส้นด้ายจากเส้นใยผสม ฝ้ายโพลีเอสเทอร์ เป็นต้น
 

การย้อมผ้าผืน (Fabric Dyeing)

          บริการย้อมผ้าผืนทั้ง ผ้าเส้นใยชนิดเดียว และเส้นใยผสม ครอบคลุมทั้งผ้าผืนจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ โดยมีปริมาณขั้นต่ำในการให้บริการจำนวน 5 กิโลกรัม

  • ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าโพลีเอสเทอร์ ผ้าอะคริลิค
  • ผ้าเส้นใยผสม TC , ผ้าเส้นใยผสม CVC, ผ้าเส้นใยไหมผสมฝ้าย, ผ้าเส้นใยฝ้ายกัญชง เป็นต้น