บริการด้านห้องปฏิบัติการ

TDC > บริการด้านห้องปฏิบัติการ

บริการด้านห้องปฏิบัติการ

1. บริการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

(Lab Scale) ประกอบด้วย

           เครื่องย้อมแบบอินฟราเรด (Infra-Red (IR) Dyeing machine)

             เครื่องย้อมเส้นด้ายและผ้าผืนชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก ที่ให้ความร้อนด้วยระบบ Infra-Red Heater สามารถตั้งโปรแกรมการย้อมได้ 36 โปรแกรม 20 ขั้นตอน การควบคุมอุณหภูมิการย้อมตั้งแต่ 30 – 140 องศาเซลเซียส จึงสามารถย้อมได้ทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ทุกประเภท

1
เครื่องย้อมแบบอินฟราเรด (Infra-Red (IR) Dyeing machine)
            เครื่องจุ่มบีบอัดสารเคมี (Padding Mangle machine)

              เป็นเครื่องสำหรับการตกแต่งสำเร็จสารเคมีต่างๆเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผืนผ้า ลูกกลิ้งแบบ Vertical type N.B.R. rubber material 70° shore hardness โดยลูกกลิ้งได้ออกแบบให้ทนแรงกดได้  6 kg/cm2 ลูกกลิ้งเป็นแบบ Fix speed ที่ความเร็ว 10 rpm

2
เครื่องจุ่มบีบอัดสารเคมี (Padding Mangle machine)
              เครื่องย้อมแบบเขย่า (Oscillating Dyeing machine)

                เครื่องย้อมเส้นด้ายและผ้าผืนชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก ที่ทำการย้อมในลักษณะการเขย่าภาชนะย้อม    ในน้ำร้อนด้วยระบบ Direct Electric Heater ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิการย้อมได้ตั้งแต่ 30 – 100 องศาเซลเซียส จึงเหมาะกับการย้อมในกลุ่มเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม เส้นใยขนสัตว์ เป็นต้น 

3
เครื่องย้อมแบบเขย่า (Oscillating Dyeing machine)
                เครื่องอบแห้ง (Mini Dryer machine)

                  เครื่องการอบแห้งผ้าผืน โดยมีชุดอุปกรณ์ยึดผืนผ้าปรับความตึงของผืนผ้าเป็นแบบ 2-way stretch pin frame ตู้อบให้ความร้อนด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียนจาก Heater การเลื่อนอุปกรณ์ยึดผืนผ้าเข้า และออกในตู้อบ เป็นแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาจะเลื่อนออกพร้อมมีสัญญาณเตือน

4
เครื่องอบแห้ง (Mini Dryer machine)
                   เครื่องเคลือบผ้า (Lab Multi Coater Machine)

                      เครื่องตกแต่งสำเร็จโดยการเคลือบผ้า สามารถใช้ตกแต่งผ้าโดยใช้เทคโนโลยีได้หลากหลาย เช่น การเคลือบผ้า (Coating) การเคลือบด้วยฟิล์ม (Laminating)  ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับเรซินได้หลายชนิด เช่น Water soluble, PU, PVC โดยมีระดับของ viscosity ประมาณ 1,000 ถึง 300,000 cps  เครื่องมีความกว้างของลูกกลิ้ง (Roller width); 500 มิลลิเมตรและมีความกว้างการเคลือบ (Working width); 450 มิลลิเมตร โดยที่สามารถทำงานที่ความเร็ว (Material speed); 0.1 – 2 เมตรต่อนาที  สามารถควบคุมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถควบคุมความหนาได้ตามต้องการ และมีความละเอียดในการปรับแต่งความหนาได้ 0.01 มิลลิเมตร  มีระบบ Infrared – predrying ด้วยหลอดไฟอินฟราเรด 3 หลอดแบบ twin tube infrared radiators, gold plated ติดตั้งด้านบนทางผ่านของชิ้นงานทดสอบ (หลอดไฟใช้พลังงาน 1.8 กิโลวัตต์) และเพิ่มอีก 3 หลอดแบบ twin tube infrared radiators, gold plated ติดตั้งด้านล่างทางผ่านของชิ้นงานทดสอบ มีระบบลมหมุนเวียน (Circulation air capacity) ; 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและการระบายลม (Exhaust air capacity); 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถทำความร้อนสูงได้ถึง 20 – 250 องศาเซลเซียส

5
เครื่องเคลือบผ้า (Lab Multi Coater Machine)

2.บริการวิจัยพัฒนาสูตรฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ (Recipe Development)

ให้บริการวิจัยพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ ที่มาของหัวข้อการวิจัยพัฒนาจากความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งจากนักวิจัยในสถาบันฯ และเครือข่าย

             2.1 วิจัยพัฒนาสูตรการฟอกย้อม

                      บริการวิจัยพัฒนาสูตรการฟอกย้อมสีบนเส้นด้ายและผ้าผืน ที่มีองค์ประกอบของเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยผสม สีย้อมที่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งสีย้อมเคมี และสีย้อมธรรมชาติ เช่น คราม ครั่ง ดอกดาวเรือง เป็นต้น 

              2.2 วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งสำเร็จเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านการใช้งานที่พึงประสงค์

                         บริการวิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งสำเร็จเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านการใช้งานที่พึงประสงค์    ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่สามารถพัฒนาได้ ทั้ง One Function และ Multi-Function เช่น

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัตินุ่มนวล น่าใช้งาน ผ้าดูดซึมน้ำและระบายอากาศได้ สวมใส่สบายไม่ร้อน

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นหลากหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส เป็นต้น

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ สะท้อนน้ำน้ำมัน ลดการดูดซับสิ่งสกปรกในรูปของเหลว

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ที่สามารถปกป้องจากมลภาวะเชื้อโรคในสภาวะแวดล้อมรอบตัวได้

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านการลามไฟ

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี

– วิจัยพัฒนาสูตรการตกแต่งแบบมัลติฟังก์ชั่น เช่น ตกแต่งคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านการลามไฟ ตกแต่งคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านแบคทีเรีย ตกแต่งคุณสมบัตินุ่มนวลและมีกลิ่นหอมอโรม่า เป็นต้น 

pexels-edward-jenner-4033148