ติดต่อเรา

TDC > ติดต่อเรา

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ :เวลา 08.00 - 17.00 น.

ที่อยู่ของเรา

ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำ /ขอใช้บริการ

โทรศัพท์ : 02-713 5492-9 ต่อ 407-408 (คุณกฤษนันท์) และ 413 (คุณกรวิกา)
 E-mail : kristanun@thaitextile.org  , kornwika@thaitextile.org